Privacyverklaring

 

ALGEMEEN

BVBA Karfil neemt gegevensbescherming heel ernstig. Wij baseren ons daarbij op de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (hierna aangeduid als de "Privacywet").

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is BVBA Karfil (ondernemingsnummer 0886.527.738, vertegenwoordigd door de heer Filip Naudts, Steenwagenstraat 40 te 1820 Melsbroek, tel. 02/721.72.37, email info@davanti.be.

 

Deze Privacyverklaring hoort samen met de Algemene Voorwaarden en geeft gedetailleerde informatie over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken bij een bezoek aan onze Website. Wij raden u aan om beide documenten aandachtig door te lezen.

 

Wie gebruik maakt van deze website, aanvaardt de bepalingen van deze Privacyverklaring. Als u niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen, vragen wij u contact met ons op te nemen via info@davanti.be.

 

WAT DOEN WIJ MET UW PERSOONSGEGEVENS?

Wanneer u een aankoop doet via onze webshop verzamelen wij, als onderdeel van het verkoopproces, persoonlijke informatie zoals uw naam, adres en e-mail. Wanneer u onze webshop bezoekt, ontvangen wij automatisch het IP-adres van uw computer, dit geeft ons informatie over welke browser en besturingssystemen er gebruikt worden, zodat wij de online winkelervaring daarop kunnen afstemmen en verbeteren.

Wij zullen u enkel in functie van een lopende bestelling, klacht of terugbetaling contacteren. Eens u klant bent zullen we u sporadisch op de hoogte houden van de nieuwigheden en/of promoties.

Uw persoonlijke informatie wordt bewaard in een adresboek maar wordt niet zonder uw toestemming doorgegeven aan derden. U heeft het recht om op elk moment uw eventuele gegevens van het adresboek te raadplegen en een wijziging te eisen, conform de hiervoor van toepassing zijnde wet. U heeft steeds de mogelijkheid u uit te schrijven.

 

TOESTEMMING

Wanneer u ons persoonlijke informatie bezorgt om een transactie uit te voeren, stemt u toe dat wij deze informatie verzamelen en gebruiken enkel voor dit doeleinde en om u sporadisch te informeren over onze activiteiten.

U heeft het recht om kosteloos informatie te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de Privacywet heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten wijzigen indien ze onjuist zijn. Daarnaast kunt u uw persoonsgegevens laten verwijderen of het gebruik ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons altijd contacteren via het e-mailadres info@davanti.be.

 

VRIJGEVEN VAN INFORMATIE AAN DERDEN

Geen enkele van de op deze website verworven informatie wordt doorgegeven aan derden tenzij dit nodig is om gevolg te geven aan uw bestelling of een andere vraag aan ons.

Wanneer we bij wet verplicht zijn of bij een schending van onze algemene voorwaarden, is het mogelijk dat wij uw persoonlijke informatie vrijgeven aan derden.

 

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID

BVBA Karfil levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op de site onbeschikbaar zou zijn, zal BVBA Karfil de grootst mogelijke inspanning leveren om dit  zo snel mogelijk recht te zetten.

BVBA Karfil kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen kan u de beheerder van de site contacteren via info@davanti.be.

 

De inhoud van de site kan ten allen tijde, zonder aankondiging of kennisgeving, aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BVBA Karfil kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor een slechte werking of tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

 

Wanneer u onze website verlaat of via een link op onze website doorverwezen wordt naar een website of applicatie van een derde partij bent u niet langer onderhevig aan deze privacy verklaring of onze algemene voorwaarden. Wij raden u aan hun privacy verklaring te lezen.

BVBA Karfil verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”  (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren.

De door een cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

COOKIES

Tijdens een bezoek vaan de site kunnen “cookies” op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften en voorkeuren van de terugkerende bezoeker.

Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert.

 

MEERDERJARIGHEID

Door deze website te gebruiken verklaart u dat u tenminste de leeftijd van meerderjarigheid in uw land heeft, of dat u meerderjarig bent en toestemming geeft om minderjarigen onder uw verantwoordelijkheid gebruik te laten maken van onze website.

 

WIJZIGINGEN AAN ONZE PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor om onze Privacyverklaring te allen tijde te wijzigen.

 

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANKEN

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

VRAGEN - CONTACTINFORMATIE

Indien u de persoonlijke informatie die wij over u hebben wenst te wijzigen of te verwijderen, een klacht doorgeven of indien u vragen heeft, kunt u zich richten tot BVBA Karfil, via email info@davanti.be, +32 2 721 72 37.


Compare 0