!! Opgelet !!: het is van uiterst belang dat u de door u opgemeten afmeting steeds naar boven afrond. Voorbeeld : u meet 1,43 m. Dan dient u 1,45 te kiezen.

1ste optie : Plaatsing in de dag (tussen het raamkozijn of muur)

Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muur op 2 verschillende plaatsen.

Noteer de kleinste maat.

Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of vloer op 2 verschillende plaatsen).

Noteer de kleinste maat.

Door op verschillende plaatsente meten, controleer je de hoogte- of breedteverschillen.

Verminder de genoteerde breedte met 1 cm en de genoteerde hoogte met 0,5 cm en u bekomt de exacte maten die u voor de bestelling moet doorgeven.

Let wel dat de klink van de venster het op- en neertrekken van de store niet verhinderd.

2de optie : Plaatsing op de dag (voor de nis van het raam)

Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muur op 2 verzschillende plaatsen.

Noteer de kleinste maat.

Meet de hoogte tussen het raamkozijn en de vensterbank of vloer op 2 verschillende plaatsen.

Noteer de kleinste maat.

 

Door op verschillende plaatsente meten, controleer je de hoogte- of breedteverschillen.

 

Voeg hieraan de gewenste overlap toe voor de breedte en de lengte.

Let op ! Voorzie voldoende overlap boven de venster (strict minimum 30 cm) zodat het opgetrokken vouwgordijn het opendoen van de venster niet verhindert.


Compare 0