Algemene voorwaarden

 

Elke klant wordt geacht onze algemene verkoop- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze te aanvaarden. Zelfs indien de aankoopvoorwaarden van toepassing zijn, tenzij er vooraf schriftelijk anders werd overeengekomen.

De minimum leeftijd om een bestelling te plaatsen is 18 jaar.

 

Handelsnaam

 

De naam en Webshop “Davanti Home Ideas Home Ideas” is eigendom van

 

Karfil BVBA.

Steenwagenstraat 40

B-1820 Melsbroek

+32-473.92.97.79

info@Davanti Home Ideas.be

BTW-nummer: BE 0886.527.738

 

 

Bestellingen

 

Orders worden onder voorbehoud aanvaard en uitgevoerd naargelang beschikbaarheid en mogelijkheid. De klant ontvangt een schriftelijke bevestiging van de bestelling.

 

Bestelde goederen kunnen niet geannuleerd worden. De goederen worden geleverd zoals beschreven in de bevestiging.

 

Er kan een licht kleurverschil zijn tussen de foto op onze website en het eigenlijke product afhankelijk van de soft- en hardware die u gebruikt en/of de instellingen hiervan. We maken enkel gebruik van uitstekend en professioneel beeldmateriaal voor een nauwgezette weergave van onze produkten.

 

Prijzen, leveringstermijnen, eigendomsvoorbehoud

 

Al onze prijzen zijn inclusief BTW. Deze prijzen zijn bindend tenzij er sprake is van overmacht.

 

De leveringstermijnen worden slechts ten zuiver indicatieve titel gegeven.

Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) kan niet verantwoordelijk gehouden worden indien deze indicatieve leveringstermijn wordt overschreden.

 

 

 

 

Indien de zending naar het buitenland gaat, fungeert Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) als exporteur en de ontvanger als importeur. De invoerrechten, inschrijvingstaksen, BTW, accijnzen, kortom alle taksen en lasten, van welke aard ook, vallen ten laste van de koper.

 

De geleverde goederen blijven eigendom van de Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) tot de volledige betaling van de facturen.

 

 

Herroepingsrecht

 

Bij Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) kan je een product binnen de veertien werkdagen na ontvangst van het product, ruilen of retourneren zonder boete en zonder opgave van motief, volgens het Europese herroepingsrecht. Het vermelden van de reden van retour is dus niet verplicht maar kan wel nuttig zijn voor ons om onze service en aanbod te verbeteren.

 

Een artikel wordt enkel en alleen retour aanvaard als het voldoet aan al onze retourvoorwaarden. Elke afwijking hiervan kan een weigering van de retour tot gevolg hebben:

 

De transportkosten gepaard met de retourzending vallen ten laste van de klant.

 

Gelieve contact op te nemen met Davanti Home Ideas (Karfil BVBA) vooraleer u een product retour zendt.

 

Retourvoorwaarden:

▪      De producten dienen onbeschadigd en ongebruikt te zijn.

▪      De produkten dienen in de originele verpakking geretourneerd te worden

 

Uitzonderingen:

 

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:

▪      Maatwerk;

▪      Artikelen die gebruikt, beschadigd of niet volledig zijn.

▪      Het Europese herroepingsrecht is niet van toepassing voor BTW-plichtige zakelijke klanten.

 

 

Klachten

 

Indien u klachten heeft, gelieve dan binnen de 3 werkdagen na ontvangst van de goederen contact op te nemen met Davanti Home Ideas (Karfil BVBA). Na deze termijn worden de goederen verondersteld te zijn goedgekeurd.

 

 

 

Indien de klant weigert de goederen te ontvangen, zullen deze opgeslagen worden op kosten en risico van de klant, tot volledige betaling.

In geval van geschil zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

 

 

Betalingen

 

Alle betalingen gebeuren via onze website of middels overschrijving.

 


Compare 0